Elszámolási és forintosítási információk

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről:

deviza alapú kölcsönszerződések vonatkozásában

forint alapú kölcsönszerződések vonatkozásában

deviza alapúnak nem minősülő kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Nyilatkozat-, kérelem-, igazolásminták

 

ÚJ nyomtatványok:

F1 -Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

F2 - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

F3 - Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

F4 - Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

F5 - Jogszabálysértő pénzügyi békéltető testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

 

 

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint kamatmódosítással kapcsolatban

Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Tájékoztató a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Tájékoztató a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Tájékoztató nem deviza alapúnak minősülő fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában