Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!


A honlap (a www.drbbank.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a DRB Bank kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A DRB Bank weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a DRB Bank felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

A DRB Bank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Bank részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Bank tulajdonába megy át, azt a Bank szabadon felhasználhatja.

A Bank szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Bank adminisztratív célokra kívánja felhasználni, mint például a Honlap látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A DRB Bank bármely tudomására jutott személyes adatot a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a DRB Bankhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az DRB Bank - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A DRB Bank az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.
A DRB Bank az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésre.

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelési nyilvántartási szám

Bankkártya adatok nyilvántartása

NAIH-56093/2012.
Bankszámlához, illetve pénzforgalmi számlához kapcsolódó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása NAIH-56092/2012.
GIRO - A magyarországi bankközi fizetési forgalom lebonyolítása NAIH-56091/2012.
Hírlevél küldés NAIH-56090/2012.
Kamerás megfigyel rendszer által rögzített felvételek nyilvántartása NAIH-56089/2012.
Hitelnyilvántartás NAIH-56088/2012.
Követeléskezelés NAIH-56085/2012.
Panaszkezelési eljárás NAIH-56087/2012.
Ügyfél átvilágítás NAIH-56086/2012.

 

A Bank a Honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például PIN, TPIN), vagy bankkártya-adatot nem kér a Honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget nem vállal.